O Sekcji

Radiologia i diagnostyka obrazowa stanowią dział medycyny zajmujący się obrazowaniem struktury anatomicznej i patologii całego ciała człowieka. Specjalizacja ta łączy ze sobą wszystkie dziedziny medyczne wpływając poprzez diagnostykę na odpowiednią terapię pacjenta.

Pomysł stworzenia Sekcji Diagnostyki Obrazowej (SDO) przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii (PTF) powstał aby przedstawić fizjoterapeutom i rehabilitantom dziedziny jaką jest Diagnostyka Obrazowa w zakresie dostępnych metod obrazowych wykorzystywanych w codziennej praktyce lekarza radiologa.

Wiedza ta pozwoli poprzez zobrazowanie patologii, odpowiednio ukierunkować pacjenta w dalszej jego drodze diagnostyczno-terapeutycznej.

Celem utworzenia sekcji jest podnoszenie fachowej i naukowej wiedzy członków PTF w zakresie podstawowej interpretacji  obrazów badań radiologicznych.