Podręcznik do Diagnostyki Obrazowej dla Fizjoterapeutów i Rehabilitantów

O podręczniku

To pierwszy podręcznik z zakresu diagnostyki obrazowej przygotowany pod kątem potrzeb fizjoterapii I rehabilitacji. Zawarta w publikacji wiedza daje Czytelnikowi podstawy do ogólnej interpretacji diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-kostno-stawowego. W sposób szczegółowy omówiono obrazowanie wybranych schorzeń mózgu, a także poszczególne odcinki narządu ruchu z uwzględnieniem informacji z zakresu anatomii, przykładów patologii oraz zmian pozabiegowych widocznych w różnych badaniach diagnostycznych.
Książka jest adresowana do studentów kierunku fizjoterapia oraz fizjoterapeutów i rehabilitantów.