Zarząd

Przewodniczący

Dominik Sieroń, lekarz, specjalista radiolog, doktor nauk medycznych i ekonomista. Dyplom lekarza uzyskał  na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie także  obronił pracę na stopień doktora nauk medycznych . Specjalizację europejską z zakresu radiologii zdał w Wiedniu. Studia ekonomiczne z zakresu Public Relations (PR)  ukończył na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach a studia menadżerskie z zakresu zarządzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował również medycynę na Christian-Albrechts-Medical University, Kiel w Niemczech.  Jest autorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych z dziedziny medycyny oraz zakresu PR oraz jednego z pierwszych druków zwartych traktującym o zastosowaniu PR w służbie zdrowia. Jest pomysłodawcą i redaktorem serii podręczników dla lekarzy zdających  Lepetytorium oraz podręcznika z zakresu diagnostyki obrazowej skierowanego do fizjoterapeutów i rehabilitantów. Pracował i praktykował na zagranicznych uniwersytetach medycznych m.in.   Carl Gustav Carus University Hospital Dresden, The University of Aberdeen, Medical University of Graz, Medical Ruhr-University Bochum. Obecnie pracuje w szpitalu Tifenau Uniwersytetu Medycznego w Bernie Grupy Insel w Szwajcarii   zajmując  się  diagnostyką obrazową i radiologią interwencyjną oraz prowadząc zajęcia ze studentami.

Jest organizatorem i wykładowcą na szkoleniach z zakresu diagnostyki obrazowej dla lekarzy i fizjoterapeutów

 

Vice Przewodniczący

Wadim Wojciechowski, lekarz, specjalista radiolog, doktor habilitowany nauk medycznych.

Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1997 roku uzyskał I stopień specjalizacji, w 2002 II stopień specjalizacji z zakresu diagnostyki obrazowej w Katedrze Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W roku 2003 odbył pół roczny staż naukowy w Zakładzie Radiologii w Leuven w Belgii, jako stypendysta Marie-Curie Fellowship Research Programme.

W 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

W 2014 roku ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej”  w Instytucie Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W roku 2017 uzyskał tytuł doktor habilitowanego nauk medycznych na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

Przez dwie kadencje był przewodniczącym Oddziału Krakowskiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR).

Jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego Układu Kostno-Stawowego oraz Europejskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego.

Szczególnie interesuje się wykonywaniem i wykorzystywaniem badań rezonansem magnetycznym w schorzeniach reumatycznych.