Cele

Ustawiczne kształcenie w zakresie kursów diagnostyki obrazowej. Rozwój naukowy członków PTF. Organizacja spotkań tematycznych, szkoleń i kongresów.

Współpraca pomiędzy specjalistami różnych specjalności związanych z Diagnostyką Obrazową. Popularyzacja Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w ramach czasopism tematycznych.